Paintball i Hafstadparken

Gaular Paintballklubb kan tilby speling med fullt utstyr: Heildress, markør med nødvendig utstyr, maske og 200 kuler for kroner 150,- pr stk.  Prisen gjeld for dei som har betalt for og som deltek på FørdeCup. Vi kjem til å ta 200,- pr stk for dei som ikkje deltek med eit fotballag på cuppen dykkar.

Gaular Paintballklubb på Facebook