Overnatting

Alle deltakarane blir innkvarterte på skulane i Førde. Skulane som blir brukt til overnatting er Førde Ungdomsskule, Førde Barneskule og Slåtten Skule.

Kontaktperson overnatting:

Øystein Fosstveit
+47 992 84 318
E-post: overnatting@forde-fotball.no