Meld inn laget ditt på Filhuset før første kamp!

Registrering ved ankomst:

Alle lag som deltar i Førde Cup 2019 må melde seg på Filhuset i Hafstadparken for registrering før første kamp.

Opningstider:

Sekretariat:

Laurdag kl. 08.80 – 17.00
Søndag kl. 08.00